หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
การนำเสนอผ่านวีดีโอ
รายปี  
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561

  11.12.2561
  35:09 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561

  10.09.2561
  46:33 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561

  05.06.2561
  34:26 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

  27.04.2561
  01:32:56 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560

  28.03.2561
  46:04 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560

  30.11.2560
  41:30 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560

  31.08.2560
  52:09 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560

  31.05.2560
  54:51 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

  26.04.2560
  02:07:17 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559

  23.03.2560
  01:04:23 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559

  06.12.2559
  01:00:33 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559

  02.09.2559
  01:04:22 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559

  01.06.2559
  01:11:18 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

  12.05.2559
  03:04:04 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

  28.04.2558
  02:40:00 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

  28.04.2557
  02:00:43 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

  30.05.2556
  03:11:21 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

  29.04.2556
  01:42:04 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

  17.10.2555
  01:59:20 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

  25.04.2555
  01:34:36 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

  27.06.2554
  02:41:36 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

  11.04.2554
  01:25:03 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

  23.07.2553
  48:25 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

  27.05.2553
  36:48 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

  23.03.2553
  52:46 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2552

  31.08.2552
  47:06 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2552

  03.06.2552
  21:51 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

  09.04.2552
  01:16:58 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2551

  24.03.2552
  46:43 นาที
 • Stock in Focus

  17.02.2552
  33:43 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2551

  25.11.2551
  31:45 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2551

  28.08.2551
  29:47 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2550

  20.03.2551
  01:29:16 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

  10.01.2551
  47:49 นาที
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2550

  19.11.2550
  01:10:37 นาที
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

  26.09.2550
  35:29 นาที
 • การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2550

  22.05.2550
  43:16 นาที
 • รายการคอหุ้น

  08.05.2550
  27:02 นาที
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

  03.04.2550
  30:59 นาที
 • รายการคอหุ้น

  13.03.2550
  26:07 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561

11.12.2561
35:09 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561

10.09.2561
46:33 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561

05.06.2561
34:26 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

27.04.2561
01:32:56 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560

28.03.2561
46:04 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560

30.11.2560
41:30 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560

31.08.2560
52:09 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560

31.05.2560
54:51 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

26.04.2560
02:07:17 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559

23.03.2560
01:04:23 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559

06.12.2559
01:00:33 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559

02.09.2559
01:04:22 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559

01.06.2559
01:11:18 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

12.05.2559
03:04:04 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

28.04.2558
02:40:00 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

28.04.2557
02:00:43 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

30.05.2556
03:11:21 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

29.04.2556
01:42:04 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

17.10.2555
01:59:20 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

25.04.2555
01:34:36 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

27.06.2554
02:41:36 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

11.04.2554
01:25:03 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

23.07.2553
48:25 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

27.05.2553
36:48 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

23.03.2553
52:46 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2552

31.08.2552
47:06 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2552

03.06.2552
21:51 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

09.04.2552
01:16:58 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2551

24.03.2552
46:43 นาที

Stock in Focus

17.02.2552
33:43 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2551

25.11.2551
31:45 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2551

28.08.2551
29:47 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2550

20.03.2551
01:29:16 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

10.01.2551
47:49 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2550

19.11.2550
01:10:37 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

26.09.2550
35:29 นาที

การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2550

22.05.2550
43:16 นาที

รายการคอหุ้น

08.05.2550
27:02 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

03.04.2550
30:59 นาที

รายการคอหุ้น

13.03.2550
26:07 นาที