หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
ปฏิทินนักลงทุน
รายปี  
 • 2561 05.06.2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561
  15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  27.04.2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  28.03.2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560
  15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2560 30.11.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560
  15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  31.08.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
  14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  31.05.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560
  14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  26.04.2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  23.03.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559
  14.10 - 15.10 น. งาน SET in the City 2560 ณ. รอยัล พารากอน ฮอลล์
 • 2559 06.12.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559
  14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  02.09.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
  15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  01.06.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559
  15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  28.04.2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  21.03.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
  15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2558 09.12.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558
  14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  10.09.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
  13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  03.06.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558
  15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  17.03.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557
  15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2557 02.12.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2557
  14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  10.09.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557
  13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  04.06.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2557
  13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  28.04.2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  24.03.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556
  13.10 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2556 03.12.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2556
  14.45 - 16.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  29.08.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2556
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  30.05.2556 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
  14.00 น. ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7
  ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  29.05.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2556
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  29.04.2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  14.00 น. ณ ห้องจามจุรี และห้องทองกาว ชั้น 1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7
  ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  21.03.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2555
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2555 04.12.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2555
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  17.10.2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
  14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  04.09.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2555
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  05.06.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2555
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  25.04.2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  14.03.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2554
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2554 29.11.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2554
  13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  31.09.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2554
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  27.06.2554 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
  14.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  31.05.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2554
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  11.04.2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  14.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  09.03.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2553
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2553 02.12.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2553
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  23.07.2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
  14.00 น. ณ ห้องประชุม2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  01.06.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2553
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  27.05.2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  23.05.2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  04.03.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2552
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2552 22.10.2552 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  31.09.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2552
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  03.06.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2552
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  09.04.2552 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  24.03.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2551
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 2551 25.11.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2551
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  17.09.2551 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  28.09.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2551
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  02.04.2551 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  20.03.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2550
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  10.01.2551 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 • 2550 19.11.2550 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2550
  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
  26.09.2550 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  25-26.08.2550 วันผู้ถือหุ้นไทย
  10.00 - 19.30 น. ณ ศูนย์การค้า ดิ เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก
  03.04.2550 Annual General Meeting of Shareholders 2006
  14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
2561 05.06.2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561
15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27.04.2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
28.03.2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560
15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 30.11.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560
15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
31.08.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
31.05.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560
14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26.04.2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
23.03.2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559
14.10 - 15.10 น. งาน SET in the City 2560 ณ. รอยัล พารากอน ฮอลล์
2559 06.12.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559
14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02.09.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01.06.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559
15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28.04.2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
21.03.2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 09.12.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558
14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
10.09.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
03.06.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558
15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
17.03.2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557
15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2557 02.12.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2557
14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
10.09.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557
13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
04.06.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2557
13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
28.04.2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
24.03.2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556
13.10 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2556 03.12.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2556
14.45 - 16.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
29.08.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2556
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
30.05.2556 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
14.00 น. ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
29.05.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2556
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
29.04.2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
14.00 น. ณ ห้องจามจุรี และห้องทองกาว ชั้น 1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
21.03.2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2555
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2555 04.12.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2555
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
17.10.2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
04.09.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2555
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
05.06.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2555
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
25.04.2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14.03.2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2554
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2554 29.11.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2554
13.15 - 14.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
31.09.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
27.06.2554 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
14.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
31.05.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
11.04.2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
14.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
09.03.2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2553
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2553 02.12.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2553
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
23.07.2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
14.00 น. ณ ห้องประชุม2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
01.06.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2553
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
27.05.2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
23.05.2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
04.03.2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2552
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2552 22.10.2552 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
31.09.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2552
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
03.06.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2552
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
09.04.2552 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
24.03.2552 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2551
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2551 25.11.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2551
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
17.09.2551 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
28.09.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2551
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
02.04.2551 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
20.03.2551 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2550
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
10.01.2551 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
2550 19.11.2550 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2550
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
26.09.2550 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
25-26.08.2550 วันผู้ถือหุ้นไทย
10.00 - 19.30 น. ณ ศูนย์การค้า ดิ เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก
03.04.2550 Annual General Meeting of Shareholders 2006
14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000