หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อ : DEMCO สกุลเงิน: THB    
ราคาล่าสุด
6.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,117,800
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.05 (0.77 %)
วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
6.50 - 6.55
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
6.55 / 133,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
6.60 / 112,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.50 - 6.65
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.25 - 9.30
ปรับปรุงเมื่อ : 28 มีนาคม 2560 16:38

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)