หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่หน้า
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง-สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจำหน่ายเสาโครง เหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board ภายใต้เครื่องหมายการค้าเด็มโก้ โดยจดทะเบียน ... เพิ่มเติม

การนำเสนอผ่านวีดีโอ 

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559

06.12.2559
01:00:33 นาที

สิทธิของผู้ถือหุ้นดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด :


  • (56.3 KB)
    แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (DEMCO-W6)
  • ราคาหลักทรัพย์
  • กราฟราคา
ชื่อย่อ: DEMCO สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
6.45
เปลี่ยนแปลง (%)
- (- %)
ปรับปรุงเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35

รายงานประจำปี 

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด :